Spring til indhold

Skolebestyrelse

Her kan du få indblik i skolebestyrelsens arbejde samt læse mødereferater og høringssvar.

Velkommen til en ny skolebestyrelse på Jyderup skole

Pr. 1. august 2021 træder ny skolestruktur i Holbæk Kommune i kraft. Skoleområderne nedlægges og de lokale og selvstændige skoler blomstrer atter frem.

Det betyder, at vi på Jyderup skole nu byder velkommen til både nye og erfarne ansigter i skolebestyrelsen. Sammen skal vi i gang med et spændende bestyrelsesarbejde, der vil være med at forme fremtidens Jyderup skole. 

Vi skal bl.a. arbejde med

- Frihedsforsøget "Børnenes Skole"
- Skolens kendetegn og indsatsområder
- Skoleudvikling og drift
- Høringssvar til kommunale beslutninger
- Skolens værdiregelsæt, principper og retningslinjer
- Indblik i og drift af skolens økonomi
- Ansættelser i skolen
... og en masse andet spændende arbejde

Elevrådet deltager også i skolebestyrelsesmøderne, som afholdes ca. en gang om måneden.

Referater samt høringssvar vil kunne læses her på skolens hjemmeside.

Skolebestyrelsens medlemmer 2023/2024

Forældrerepræsentanter

Lisa Toft (formand og forælder i 9.E)
Brian Jørgensen (forælder i 7.E)
Helene Birthe Radmer (forælder i 1.E)

Fra skolen

Karin Lindeskov (lærer)
Dorte Strunch (TR og pædagog)
Rikke Søndergaard (skoleleder)
Birgitte Malmstrøm (pædagogisk leder)
Charlotte Jensen (pædagogisk leder)

Forældre i temaworkshop om trivsel

Skolebestyrelsens forretningsordenFeedback

Sidst opdateret

13.09.2023

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen