Spring til indhold

Skolebestyrelse

Her kan du få indblik i skolebestyrelsens arbejde samt læse mødereferater og høringssvar.

Velkommen til en ny skolebestyrelse på Jyderup skole

Pr. 1. august 2021 træder ny skolestruktur i Holbæk Kommune i kraft. Skoleområderne nedlægges og de lokale og selvstændige skoler blomstrer atter frem.

Det betyder, at vi på Jyderup skole nu byder velkommen til både nye og erfarne ansigter i skolebestyrelsen. Sammen skal vi i gang med et spændende bestyrelsesarbejde, der vil være med at forme fremtidens Jyderup skole. 

Vi skal bl.a. arbejde med

- Frihedsforsøget "Børnenes Skole"
- Skolens kendetegn og indsatsområder
- Skoleudvikling og drift
- Høringssvar til kommunale beslutninger
- Skolens værdiregelsæt, principper og retningslinjer
- Indblik i og drift af skolens økonomi
- Ansættelser i skolen
... og en masse andet spændende arbejde

Elevrådet deltager også i skolebestyrelsesmøderne, som afholdes ca. en gang om måneden.

Referater samt høringssvar vil kunne læses her på skolens hjemmeside.

Skolebestyrelsens medlemmer 2021/2022

Forældrerepræsentanter

Lisa Toft (formand og forælder i 7.E)
Pernille Lærkedal Sørensen (forælder i 8.E)
Anja Lahn Wettergreen Aagesen (forælder i 8.E)
Zorica Pomorisac (forælder i 4.D)
Brian Jørgensen (forælder i 5.E)
Linda Høyer (forælder i 1.E)
Karin Andreasson (forælder i 2.E)

Fra skolen

Eva Holm Frederiksen (elev 9.E)
Filippa Wagner Overgaard (elev 5.E)
Silja Lundkvist Jørgensen (elev 9.D)

Karin Lindeskov (lærer)
Dorte Strunch (TR og pædagog)
Rikke Søndergaard (skoleleder)
Maj Dresler Jansen (pædagogisk leder)
Charlotte Jensen (pædagogisk leder)Feedback

Sidst opdateret

20.01.2022

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen

Her mødes vi i skolebestyrelsen

22. februar

23. marts 

28. april 

16. maj

14. juni