Spring til indhold

Lov og fakta

Hvor mange elever går der på Jyderup skole og hvordan ser karatergennemsnittet ud? Find svaret her.

Elevtal på Jyderup skole

Samlet antal: 444
Antal piger: 230
Antal drenge: 214

Afgangskarakterer

Undervisningsministeriet byder velkommen til åbenhedsinitiativet, hvor du kan finde en række relevante tal for de danske skoler. Formålet med åbenhedsinitiativet er at præsentere skoletal, der gør dig i stand til at sammenligne skoler med hinanden og se skolernes tal over for kommune- og landstal.

Initiativet er tænkt som et værktøj, hvor forældre, skolebestyrelser, skoleledere, lærere og andre interesserede kan få et samlet og brugervenligt overblik over, hvordan skolerne klarer sig på en række relevante parametre.

Via linket kan du se karaktergennemsnittet for Jyderup skole og for resten af landet.

Se karaktergennemsnit for Jyderup skole 


Skriftlig prøveplan maj/juni 2022

Følger til sommer

 

Kvalitetsrapporter

Rapport følger


Trivselsmålinger

Rapport følger


Nationaltest

Med muligheden for at fravige reglerne om gennemførelsen af nationale test som led i frihedsforsøget Børnenes skole, er det i Børn og Skole udvalget og sammen med skolebestyrelsen besluttet, at der i perioden 15. maj - 11. juni 2021 ikke afholdes nationale test. 


Miljø og Fødevarestyrelsen

Skolefrugt er en EU-støttende skolefrugtordning, som vi er glade for at være en del af.

 Feedback

Sidst opdateret

02.07.2021

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen