Spring til indhold

Jyderup Skole

Jyderup Skole er beliggende i grønne omgivelser, i charmerende bygninger med masser af historie. Vores medarbejderstab spænder bredt og med mange gode kræfter – dygtige, kompetente og nærværende i deres tilgang til både elever og forældre.

Kort fortalt 

På Jyderup skole ringer klokken hver dag for vores knap 430 elever fra 0.-9. klasse og vores ca. 50 medarbejdere. 

Vi arbejder ud fra filosofien ”glæde, ansvar og faglighed i fællesskab” og tilbyder et trygt læringsmiljø med ambitioner om et højt fagligt niveau med fokus på, at god trivsel er udgangspunktet for den bedste indlæring. 

Trivsel arbejder vi også med gennem vores to elevråd i 4.-6. klasse og i 7.-9. klasse. Elevrådet sætter gang i projekter til gavn for fællesskabet og deltager også ved skolebestyrelsesmøder. 

Skolen har god plads og gode rammer, store forberedelsesrum til lærerne, grupperum på flere årgange samt smartboards i alle klasselokaler. 

 

Vores værdier – læring, digitalisering og bevægelse 

Vi ved, at alle lærer på forskellige måder. Det handler vi også efter – og det betyder, at vi anvender flere læringsmetoder, som det enkelte team omkring en årgang drøfter sig frem til. Vi inddrager eleverne. 

Vi har ambitioner om et højt fagligt niveau, hvor alle skal mødes og udfordres på deres individuelle niveau, bl.a. med særlige læseindsatser. Dette betyder også, at vi kan tilbyde læsevejledning, hvor der er behov og dysleksi-udredning. Har en elev brug for ekstra indsats omkring ordblindhed, sætter vi ind – i samarbejde med Læsetek. Læsetek er en del af Holbæk Kommunes Center for specialundervisning.      

IT er en del af elevernes fortid, nutid og fremtid og forskning viser, at IT kan gøre en stor forskel for elevernes læring. Børnene synes, det er sjovt at arbejde med IT, så derfor sætter vi ind på den digitale læring så tidligt som muligt. Holbæk Kommune har besluttet, at der skal være 1 Cromebook pr 2 elever i 0.-3. Årgang og at alle fra 4.årgang og frem skal have egen Cromebook. Det betyder dog ikke, at vi helt har glemt, at man kan undervise uden digitale læremidler! Og en praksisfaglig tilgang til undervisning har vi i den grad i fokus. 

Sundhed og bevægelse tænker vi ind i dagligdagen. De små indlagte powerbreaks byder ofte på bevægelse udenfor og til idræt benytter vi vores gode udeområder med multibane, fodboldbane, skoleskov, atletikområde og legepladser. 

 

Fokus på trivsel 

Med fokus på at trivsel danner grobund for den allerbedste indlæring, tager vi udgangspunkt i de behov, der opstår. Vi arbejder med det, der virker – er omstillingsparate – og løfter opgaven i et fælles ansvar. Vi vægter det gode og tætte forældresamarbejde højt og inddrager ligeledes eleverne i årlige skole-hjem-samtaler, helt fra 0. klasse. Vores ambition er, at alle elever skal føle sig trygge i skolen og have gode personlige, sociale og faglige kompetencer med sig, når de forlader skolen.     

Vores motto er: Vi skaber lyst til at være – her og lyst til at lære – mer'                 

Vi har et godt samarbejde med sundhedsplejersken, UU-vejledere, SSP-konsulenter (skole, socialforvaltning og politi), psykologer og sagsbehandlere. 

Vi har i undervisningen i indskolingen og på mellemtrinnet tilknyttet pædagoger i et fast timeantal, og pædagogerne er de samme der følger med børnene i fritidsdelen. Pædagogerne arbejder sammen med læreren om at styrke inklusionen og vilkårene for læring, trivsel og udvikling, med et særligt fokus på børn i vanskeligheder. 

 

De gode traditioner 

Traditioner er kulturskabende og i Jyderup er vi glade for de tilbagevendende begivenheder. 

Vi kan bl.a. nævne skolernes motionsdag og så inviterer vi til en del kulturelle indslag med både musik og teater for alle afdelinger på skolen.  

I 7. klasse har eleverne mulighed for at blive en del af skolepatruljen. Belønningen for indsatsen som skolepatrulje er billetter til den årlige skolepatruljedag i Tivoli. 

Fællessang skaber glæde og samhørighed. Vi inviterer til fællessang, når lejligheden byder sig - godt bakket op af dygtige elever. På mellemtrinnet tilstræbes morgensamling hver morgen. 

Vi runder året af med et hæsblæsende julebanko over skolens højtalere, inden vi ønsker hinanden en god juleferie. Feedback

Sidst opdateret

29.04.2024

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen

Jyderup Skoles værdigrundlag

Jyderup Skole ønsker gennem faglighed og gensidig respekt, at skabe rum for læring og trivsel for alle elever.  

Skolens hverdag er præget af glæde, fællesskab og tillid.