Spring til indhold

Jyderup Skole

Jyderup Skole er beliggende i grønne omgivelser, i charmerende bygninger med masser af historie. Vores medarbejderstab spænder bredt og med mange gode kræfter – dygtige, kompetente og nærværende i deres tilgang til både elever og forældre.

Kort fortalt

På Jyderup skole ringer klokken hver dag for vores knap 450 elever fra 0.-9. klasse og vores ca. 50 medarbejdere.

Vi arbejder ud fra filosofien ”glæde, ansvar og faglighed i fællesskab” og tilbyder et trygt læringsmiljø med ambitioner om et højt fagligt niveau med fokus på, at god trivsel er udgangspunktet for den bedste indlæring.

Trivsel arbejder vi også med gennem vores to elevråd i 0.-5. klasse og i 6.-9. klasse. Elevrådet er meget dedikeret og sætter gang i projekter til gavn for fællesskabet og deltager også ved skolebestyrelsesmøder.

Skolen har god plads og gode rammer, store forberedelsesrum til lærerne, grupperum på flere årgange samt smartboards i alle klasselokaler.

Vores værdier – læring, digitalisering og bevægelse

Vi ved, at alle lærer på forskellige måder. Det handler vi også efter – og det betyder, at vi anvender flere læringsmetoder, bl.a. CL (Cooperative Learning) og Synlig Læring.

Vi har ambitioner om et højt fagligt niveau, hvor alle skal mødes og udfordres på deres individuelle niveau, bl.a. med særlige læseindsatser. Dette betyder også, at vi kan tilbyde en læsevejledning på alle klassetrin.

IT er en del af elevernes fortid, nutid og fremtid og forskning viser, at IT kan gøre en stor forskel for elevernes læring. Børnene synes, det er sjovt at arbejde med IT, så derfor sætter vi ind på den digitale læring så tidligt som muligt.
Vi benytter online læringsportaler sideløbende med de fysiske bøger. Produktion af film og lyd, læring om upload og download, anvendelse af egen smartphone/tablet samt web – og mobiletik er bl.a. nogle af fokusområderne.

Sundhed og bevægelse tænker vi ind i dagligdagen og i perioder er vores elevbod åben, hvor der serveres alt fra nybagte, velduftende boller til sunde og lette snacks. De små indlagte powerbreaks byder ofte på bevægelse udenfor og til idræt benytter vi vores gode udeområder med multibane, fodboldbane, skoleskov, atletik område og legepladser.

Fokus på trivsel

Med fokus på at trivsel danner grobund for den allerbedste indlæring, tager vi udgangspunkt i de behov, der opstår. Vi arbejder med det, der virker – er omstillingsparate – og løfter opgaven i et fælles ansvar. Vi vægter det gode og tætte forældresamarbejde højt og inddrager ligeledes eleverne i årlige skole-hjem samtaler, helt fra 0. klasse. Vores ambition er, at alle elever skal føle sig trygge i skolen og have gode personlige, sociale og faglige kompetencer med sig, når de forlader skolen.

Har en elev brug for ekstra indsats omkring ordblindhed, sætter vi ind – i samarbejde med Læsetek. Læsetek er en del af Holbæk Kommunes Center for specialundervisning.                             

Vi har endvidere et godt samarbejde med sundhedsplejersken, UU-vejledere, SSP konsulenter (skole, socialforvaltning og politi), psykologer og sagsbehandlere.

Vi har i undervisningen tilknyttet pædagoger i et fast timeantal, og pædagogerne er de samme der følger med børnene i SFO’en. Pædagogerne arbejder sammen med læreren om at styrke inklusionen og vilkårene for læring, trivsel og udvikling, med et særligt fokus på børn i vanskeligheder. 

De gode traditioner

Traditioner er kulturskabende og i Jyderup er vi glade for de tilbagevendende begivenheder.

Vi kan bl.a. nævne skolernes motionsdag samt en fælles idrætsdag for hele skolen med fokus på idræt, samarbejde og trivsel. Skole OL, turnering i skolefodbold og DM i skolehåndbold er ligeledes tilbagevendende og meget populære begivenheder.

Vi inviterer til spændende foredrag i løbet af året, og har bl.a. haft besøg af en bjergbestiger, en politibetjent med sin sporhund og en magiker. På 6.-9. årgang har vi også fortællerdage.

I 7. klasse har eleverne mulighed for at blive en del af skolepatruljen. Belønningen for indsatsen som skolepatrulje er billetter til den årlige skolepatruljedag i Tivoli.

Fællessang skaber glæde og samhørighed. Vi inviterer til fællessang når lejligheden byder sig - godt bakket op af dygtige elever på deres instrumenter eller dansende korpiger.

Vi runder året af med et hæsblæsende julebanko over skolens højtalere, inden vi ønsker hinanden en god juleferie.Feedback

Sidst opdateret

08.09.2022

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen

Jyderup Skoles værdigrundlag

Jyderup Skole ønsker gennem faglighed og gensidig respekt, at skabe rum for læring og trivsel for alle elever.  

Skolens hverdag er præget af glæde, fællesskab og tillid.