Valgfag

7. - 8. årgang kan træne nye skills og vække nysgerrighed med skolens valgfagspakke

Praksisnære valgfag 

Alle elever skal have valgfag fra 7. - /. klasse, som en del af Bekendtgørelse af lov om folkeskolen.

I 7.-8. klasse kan eleverne på Jyderup Skole næste skoleår vælge et af tre toårige praktiske/musiske valgfag - nemlig Juniortræner, Håndværk og design og Madkundskab. Valgfaget afsluttes med en prøve på 8. klassetrin. 

Overordnet er indholdet af de tre fag beskrevet her: 

Juniortræner

Valgfagets omdrejningspunkt er elevernes kompetencer inden for igangsætning, gennemførelse og formidling af leg og bevægelse, samt teori om aktivitetsudvikling og idræts- og foreningsliv.  

Målene med Junior-trænervalgfaget er, at eleverne:

 • Kan planlægge, gennemføre og formidle alsidig idrætspraksis
 • Kan lave aktivitetsudvikling og justere aktiviteterne, så de tilpasses gruppen af børn, der undervises
 • Er bevidste om leder/trænerrollen og kan fungere som trænere
 • Har kendskab til krop, motorisk udvikling og træning
 • Har kendskab til foreningslivet, og hvordan arbejdet i en forening organiseres og drives

Håndværk og Design

Eleverne skal i faget håndværk og design gennem praktiske og sansemæssige erfaringer udvikle håndværksmæssige kompetencer til at designe, fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi.

Eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder om håndværk, forarbejdning, materialer og designprocesser gennem praktisk arbejde i værksteder med forskellige håndværk, primært i tekstil, træ og metal.

Faget skal styrke elevernes innovative og entreprenante kompetencer. 

Madkundskab

Fagets omdrejningspunkt er mad og ikke kun praktisk tilberedning af mad i køkkenet. Du skal derfor ikke vælge madkundskab, fordi du ikke vil have madpakke med, men fordi du synes det er spændende at arbejde med mad.

Timerne vil være en blanding af teori, virksomhedsbesøg og praktisk madlavning.

Vi kommer bl.a. til at arbejde med:                                                                                                              

 • Industriel fremstilling af mad
 • Ernæring og sundhed
 • Økologi
 • Teknikker og håndværk
 • Traditioner og madkulturer i andre lande
 • Hygiejne  

Alle opgaver løses i små hold af 2-3 personer, både de praktiske opgaver i køkkenet, men og de små mundtlige oplæg. 

Ud under åben himmel

På 7.og 8. årgang tilbyder vi som fast del af ugeskemaet, et hold af elever mulighed for at afprøve færdigheder i en mere håndværksmæssig retning. Det er et tilbud til de af vores elever, der arbejder rigtig godt med 'hands on' som supplement til skolens øvrige undervisning.

Skoledagen foregår på Microgaarden i Svebølle og her bliver der bygget, målt og udtænkt kreative løsninger, der ender ud i helt færdige produkter, som eleverne har været med til at skabe fra start til slut. 

Det skaber tro på egne evner og vækker nysgerrighed på de muligheder der ligger efter folkeskolen. 

Senest opdateret 18-06-2024