Værdigrundlag

Værdigrundlaget er en samling af regler og rammer for skolens virke, som skolebestyrelsen arbejder med. Skolens værdigrundlag viser vejen - det er her skolens pædagogiske linjer præciseres.

Værdigrundlaget er i fokus fra skoleårets begyndelse

For at både personale og elever alle kender til skolens regler og værdier, arbejder vi fokuseret med skolens værdigrundlag i forbindelse med skoleårets planlægning.   

Skolens værdigrundlag viser vejen. Værdigrundlaget er kendetegnet ved en demokratisk grundforståelse med glæde, fællesskab og tillid som centrale elementer. Vi har trygge og omsorgsfulde omgivelser, der er præget af anerkendelse med fokus på elevens ressourcer og respekt for fællesskabet. Derved giver vi de bedste forudsætninger for elevernes udvikling af sociale, faglige og personlige kompetencer.

Vores arbejde med skolens opgaver hviler på et systemisk grundlag – dvs. at vi vægter de gode relationer mellem skolens aktører – børn/voksne og voksne/voksne - meget højt.  Her mødes alle med respekt gennem positiv og anerkendende kommunikation. 

Værdigrundlaget: glæde, fællesskab, tillid samt faglighed og gensidig respekt skal kendetegne elevernes hverdag. På Jyderup Skole udvikles elever indenfor fællesskabets rammer til livsduelige mennesker.  
  

Skolens mål for eleverne og den interne kultur hviler på følgende værdier:   

  • Alle børn og voksne skal have mulighed for at opnå glæde. Dette skal afspejle sig i den årlige trivselsundersøgelse
  • Alle børn og voksne skal opleve tillid og gensidig respekt. Dette skal afspejle sig i den årlige trivselsundersøgelse
  • Alle elever skal have mulighed for at erhverve faglige kompetencer, så Jyderup Skole ligger på niveau med øvrige skoler i Holbæk Kommune i dansk, matematik og engelsk
  • Alle børn og voksne skal møde fællesskabet ved at der arbejdes med fællesskabende aktiviteter både på årgangen, i afdelingen og på hele skolen.  

 Skolens ledelse og det pædagogiske personale sikrer at indsatsområder, projekter og arbejdet i hverdagen har en sammenhæng og udgangspunkt i dette værdigrundlag. 

Senest opdateret 11-06-2024