Skolen i lokalsamfundet

Skole og lokalsamfund er afhængige af hinanden og sammen kan vi skabe gode fællesskaber, som styrker vores børn og unge tilhørsforhold til byen og plads i samfundet.

På Jyderup skole betragter vi os selv som en vigtig del af lokalsamfundet

Vi vil derfor meget gerne samarbejde med foreningsliv, lokale virksomheder og andre interessefællesskaber beliggende i Jyderup eller omegn og ikke mindst understøtte byens traditioner f.eks.lystændigsfest, idrætsdag, Kulturnat mv.  

Det har betydning for os, at vi som skole understøtter vores elevers fritidsliv – fordi børns læring, trivsel og udvikling skal betragtes i et helhedsperspektiv.  

Samtidig ønsker vi at være en skole som vores elever er glade og stolte over at gå på – derfor er vores skole åben og inviterende. og kan også f.eks. udgøre den fysiske ramme om andre lokale initiativer i byen.  

Lokalforum 

I skoleåret 2024 er vi blevet inviteret med i byens lokalforum. Et meget inspirerende samarbejde som allerede har skabt grobund for et lokalt forankret og samskabende trivselsprojekt mellem Lokalforum, Trivselsfabrikken i Holbæk og Jyderup Skole, og som indledes i august 2024.  

Projekt Trivsel - sammen med Trivselsfabrikken

Formålet med Projekt Trivsel er at forebygge og bekæmpe mistrivsel blandt vores børn og unge og forsyne dem med viden, håb og handlemuligheder til fremme af mental trivsel, livsduelighed og skole - og fællesskabstilhør.

Dels ved, at vi alle bliver klædt på med et fælles sprog og fælles fundament til, sammen og hver for sig, at kunne tale om, være i og håndtere udfordringer, benytte muligheder og finde på proaktive løsninger OG dels ved lokale og kommunale aktører indgår i projektet, for at bredde effekten deraf ud til alle de arenaer børnene og de unge er en del af.

Vi vil styrke vores netværk på tværs og ind i skolen - der hvor vi kan nå flest mulige børn og unge på samme tid 

Kulturnat 

Som noget helt nyt afprøver Lokalforum og Jyderup by at afvikle en Kulturnat i august 2024.  

Jyderup Skole er naturligvis med og i ugen op til, vil der blive arbejdet med kultur på forskellige måder, så vi på kulturnatten kan invitere indenfor til udstillinger, små koncerter, fælles kunstfremstilling, og en musikalsk workshop og ikke mindst lidt til ganen – undervejs supporteret af vores kulturcrew. 

Idrætsdag 

I september måned sætter vi samarbejde med de lokale sports – og idrætsforeninger rammen om en idrætsdag. For at det har kunnet lade sig gøre har instruktører og trænere taget fri fra arbejde for at kunne være til stede indenfor skolens åbningstid. Det er vi superglade for!

Senest opdateret 18-06-2024