Skolebestyrelse

Her kan du få indblik i skolebestyrelsens arbejde samt læse mødereferater og høringssvar.

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens arbejde med forældre - og brugerindflydelse, der som minimum beskriver den enkelte forældre/unges mulighed for at medvirke til bestyrelsens beslutninger. Skolebestyrelsen fører tilsyn med at principperne efterleves.

Her kan nævnes principper om: 

 • Skolens værdier 
 • Elevernes trivsel, herunder ordensregler, anti-mobbestrategi og undervisningsmiljø
 • Samarbejdet mellem hjem og skole, herunder forældremøder, skole/hjem-samtaler og information til forældrene om hvordan deres barn klarer sig i skolen, både fagligt og socialt (elevplaner) 
 • Brug af holddannelse 
 • Arbejdets fordeling mellem lærerne 

Skolebestyrelsen skal også godkende skolens budget, der skal understøtte bestyrelsens principper og ønsker. 

I skolebestyrelsen arbejder vi også med:

 • Frihedsforsøget "Børnenes Skole"
 • Skolens kendetegn og indsatsområder
 • Skoleudvikling og drift
 • Høringssvar til kommunale beslutninger
 • Indblik i og drift af skolens økonomi
 • Ansættelser i skolen
  ... og en masse andet spændende arbejde

Elevrådet deltager i skolebestyrelsesmøderne, som afholdes ca. en gang om måneden.

Referater samt høringssvar kan læses her på skolens hjemmeside.

Skolebestyrelsens medlemmer 2023/2024

Forældrerepræsentanter

Lisa Toft (formand)
Brian Julius Jørgensen
Zenia Kragh
Helene Radmer
Thomas Holst
Kristina Nordahl Langholz
Mallou Regitse Jensen

Fra skolen

Karin Lindeskov (lærer)
Dorte Strunch (TR og pædagog)
Rikke Søndergaard (skoleleder)
Birgitte Malmstrøm (pædagogisk leder)
Charlotte Jensen (pædagogisk leder)

Forældre i temaworkshop om trivsel

Skolebestyrelsens forretningsorden

Senest opdateret 13-05-2024