Ferieplan og lukkedage

Børnehuse og SFO'er har lukkeuger i 29 og 30. Det betyder i stedet, at forældre kan tilmelde sit barn til fællespasning i et af områdets børnehuse.

Lukkedage i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger

Holbæk Kommune har lukket i dagtilbud og SFO i perioder, hvor børnefremmødet erfaringsmæssigt er lavere end 25%. Sammenlagt svarer det til, at der holdes lukket i gennemsnitligt 19 dage om året.

Perioder med lukkedage:

 • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske
 • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag
 • Uge 29 og 30
 • Juleaftensdag
 • Dagene mellem jul og nytår 

Daginstitution (børnehuse) og SFO:

 • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske
 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag
 • Ugerne 29 og 30
 • Juleaftensdag
 • Dagene mellem jul og nytår

Tilbud om fællespasning på lukkedage

Fællespasning tilbydes på alle lukkedage, bortset fra grundlovsdag og juleaftensdag, i tidsrummet 6.00 til 17.00 (fredag dog til 16.45). Tiderne kan blive begrænset, hvis der ikke er nok tilmeldte børn. Dagene for fællespasning besluttes en gang årligt.

Der tilbydes ikke fællespasning grundlovsdag og juleaftensdag.

Du kan som forælder tale med din SFO vedr. tilmelding til fællespasning på lukkedage.

Forældre modtager et brev eBoks, med nærmere info - bl.a. i hvilket børnehus fællespasningen foregår

Skolernes ferie og fridage

Det er kommunalbestyrelsen der beslutter, hvornår elevernes ferie og fridage bliver placeret. Skolebestyrelsen på den enkelte skole kan vælge at omplacere enkelte dage, og skolebestyrelsen kan vælge at placere vinterferien i uge 6 eller uge 8 i stedet for uge 7. 
 

2024/2025

Ferie/fridage  Datoer
Efterårsferie 12. - 20. oktober 2024 (uge 42)
Juleferie  20. december*- 5. januar 2025
Vinterferie  8. - 16. februar (uge 7)
Påskeferie  12. april - 21. april
Kr. Himmelfartsferie* 29. maj - 1. juni
Grundlovsdag 5. juni + 6. juni (fredag) som ekstra fridag ifbm. grundlovsdag
Pinseferie 7. - 9. juni
Sommerferie 28. juni - 10. august (første skoledag i skoleåret 25/26 er mandag d.11. august).

*Som erstatning for St. Bededag forlænges Juleferien i skoleåret 24/25 med en dag, så juleferien begynder fra og med fredag d. 20. december 2024. 

 

2025/2026

Ferie/fridage  Datoer
Efterårsferie 11. - 19. oktober 2025 (uge 42)
Juleferie  20. december - 4. januar 2026
Vinterferie  7. - 15. februar (uge 7)
Påskeferie  28. marts - 6. april
Kr. Himmelfartsferie 14. maj - 17. maj
Pinseferie  23. maj - 25. maj 
Grundlovsdag 5. juni 
Sommerferie 27. juni - XX. august (første skoledag i skoleåret 26/27 annonceres i februar året før).

 

Senest opdateret 25-06-2024